Prof. Dr.
Selim İSBİR
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı

KORONER BAYPAS AMELİYATI

Akciğer Embolisi

Koroner arter hastalığı, kalp kasını besleyen ve koroner arter adı verilen bir veya birden fazla atardamarda daralma veya tam tıkanma durumudur. Hastalığın esas nedeni “ateroskleroz” adı verilen damar sertliğidir. Koroner arterler içerisinde zaman içerisinde oluşan yağ birikimleri öncelikle plak adı verilen ve damar içerisinde tam tıkanmaya neden olmayan kalınlaşmalar şeklinde ortaya çıkarlar. Sonrasında bu plağın yırtılması ve ortaya çıkan pıhtı damar içerisinde tam tıkanmaya yol açar.

Koroner arterler plak oluşumları ile daralmaya başlayınca kalbe daha az kan gitmeye başlar. Özellikle dokuların daha fazla oksijene ve enerjiye ihtiyaç duyduğu egzersiz ve heyecan durumlarında kalbe giden az miktardaki kan kalbin beslenmesi için yeterli olmaz ve yorgunluk, göğüste sıkışma hissi ve çok şiddetli kısa süreli anjina adı verilen göğüs ağrısı ortaya çıkar. Hastalardaki bu tablo dinlenme ile ortadan kalkar. Bu noktada hastaların bir doktora başvurması önem taşımaktadır. Eğer koroner arterlerdeki bu daralma aniden tam tıkanıklık oluşturacak şekilde bir değişime uğrar ise hasta kalp krizi geçirir ve kalp kası kalıcı olarak hasar görür. Kalp krizi geçiren bir hastada çok şiddetli göğüs ağrısı vardır ve dinlenme ile bu ağrı geçmez veya tekrar tekrar ortaya çıkar.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR ?
Koroner arter hastalığı tanısı konan bir kişide tedavi seçenekleri ilaç tedavisi, balon veya stent yöntemi ile tıkalı damarın açılması ve koroner arter baypas cerrahisidir.

Tıkanık olan damar sayısı, tıkanıklığın derecesi ve damar içerisindeki lokalizasyonuna göre bu üç tedavi şeklinden biri seçilir.

İlaç tedavisi daha çok ağrı ve nefes darlığı gibi hastanın esas şikayetlerinin şiddetinin azalmasını  sağlar. İlaç tedavisi aynı zamanda hastalığın ilerlemesini de yavaşlatır.

Genel olarak bir veya iki damar hastalığında balon veya stent yöntemi seçilirken, yaygın ve çok sayıdaki damar tıkanıklıklarında koroner arter baypas cerrahisi tercih edilir.

Koroner arter baypas cerrahisi, vücudun başka bir bölgesinden alınan atardamar veya toplardamarın bir ucunun tıkanıklık olan damarda, tıkanıklığın ötesine dikilmesi ile yapılan bir köprüleme ameliyatıdır. Bu amaçla kullanılan toplardamarlar (safen ven) genel olarak bacaktan, atardamarlar ise göğüs  kemiğinin altından (internal mamaryan arter) veya koldan (radyal arter) alınır. Eğer bacaktan alınan  toplardamar veya koldan alınan atardamar kullanılmış ise damarın diğer ucu kalpten çıkan ana damar olan aort damarına dikilir. Göğüs kemiğinin altından alınan atardamar da ise kan akımı direkt olarak kola giden damardan gelir.

 

Hastalıklar